Chất lượng ISO 9000:2008

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9000:2008

ISO 9000:2008 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9000:2008:
Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;
Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;
Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;
Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;
Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;
Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

Các bước triển khai

Quá trình triển khai ISO 9001:2008 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System – QMS). Để thực hiện thành công QMS, tổ chức cần triển khai theo trình tự 6 bước cơ bản sau đây:
+ Cam kết, quyết tâm của lãnh đạo cao nhất
+ Đào tạo để mọi người nhận thức rõ về bản chất, vai trò và lợi ích của việc áp dụng ISO 9000:2008
+ Xây dựng hệ thống văn bản để đảm bảo việc thực hiện và duy trì các quy trình đã được chuẩn hóa hoặc thiết lập mới
+ Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, cải tiến các quy trình, văn bản
+ Tổ chức đánh giá cấp chứng nhận khi có nhu cầu

1. Chuẩn bị
Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;
Lập Ban chỉ đạo dự án ISO 9000 hoặc phân công nhóm thực hiện dự án (đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ);
Bổ nhiệm/phân công Đại diện Lãnh đạo về chất lượng và thư ký/cán bộ thường trực (khi cần thiết);
Tổ chức đào tạo nhận thức chung về ISO 9000 và phương pháp xây dựng hệ thống văn bản;
Đánh giá thực trạng;
Lập kế hoạch thực hiện.
2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
Thiết lập các quy trình để chuẩn hóa cách thức thực hiện, kiểm soát các quá trình trong hệ thống;
Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm: Chính sách, mục tiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng; Các quy trình kèm theo các mẫu, biểu mẫu và hướng dẫn khi cần thiết.
3. Triển khai áp dụng
Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy trình, tài liệu;
Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.
4. Kiểm tra, đánh giá nội bộ
Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;
Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá;
Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.
5. Đăng ký chứng nhận
Lựa chọn tổ chức chứng nhận;
Đánh giá thử trước chứng nhận (nếu có nhu cầu và khi cần thiết);
Chuẩn bị đánh giá chứng nhận;
Đánh giá chứng nhận và khắc phục sau đánh giá;
Tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001.

Công trình tiêu biểu

Tòa nhà Hòa Phát

Tòa nhà Sumikura

Tòa nhà Linco

Tòa nhà bộ quốc phòng

Tòa nhà Khang Gia Bình

Tòa nhà thẩm mỹ Up dentail

Tòa nhà văn phòng SCSC

Tòa nhà Lim Tower

Tòa nhà văn phòng Hải Âu

Chung cư Hà Đô Nguyễn Văn Công

Chung cư Osimi Gò Vấp

Chung cư Petroland Quận 2

Chung cư Hoàng Kim Thế Gia

Chung cư Hà Đô Quận 12

Chung cư Richstar 1

DMCA.com Protection Status